ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

พิธีเปิดปาฐกถา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2565
PART 1

พิธีเปิดปาฐกถา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2565
PART 2

สาขาการแพทย์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ราล์ฟ เอ ดีฟรอนโซ
(Ralph A. DeFronzo,M.D)

สาขาการสาธารณสุข
นายแพทย์ดักลาส อาร์ โลวี
(Douglas R. Lowy, M.D.)

สาขาการสาธารณสุข
ดร.จอห์น ที ชิลเลอร์
(John T. Schiller, Ph.D.)

Scroll to Top